Vlaamse lerarenopleidingen voldoen aan basiskwaliteit

Alle Vlaamse lerarenopleidingen voldoen aan de basiskwaliteit. Dat leren de drie eindrapporten die de visitatiecommissies woensdag overhandigden aan de Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA), de opdrachtgever van de visitaties.

Belga

In de loop van 2006 en 2007 werden de 50 Vlaamse lerarenopleidingen gevisiteerd: 18 lerarenopleiding secundair onderwijs, 16 lerarenopleidingen lager onderwijs en 16 lerarenopleidingen kleuteronderwijs. Bedoeling van de rapporten is de opleidingen een spiegel voor te houden en te zien wat beter kan. Bij de drie opleidingen krijgen de meeste facetten een score 'voldoende' en 'goed'. De scores 'excellent' en 'onvoldoende' zijn eerder uitzonderlijk. In een aantal gevallen werden bij de onderwerpen 'programma' of 'kwaliteitszorg' een onvoldoende opgetekend, aldus VLHORA in een persbericht.

In de rapporten worden ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst, onder meer de soms te eenzijdige aandacht voor het primaire onderwijsproces, wat leidt tot een "naar binnen gekeerde reflectie bij de opleidingen". Daarbij valt aan te stippen dat de visitaties doorgingen op een ogenblik dat een aantal inhoudelijke en structurele vernieuwingen werden doorgevoerd (o.a. het flexibiliseringsdecreet, de overgang de bachelor-masterstructuur). Noodzakelijke hervormingen naar een vernieuwende lerarenopleiding, benadrukte Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) in een gelegenheidstoespraak. Daarin riep hij op werk te maken van de zwaktes.

Minister Vandenbroucke kondigde aan dat er extra middelen komen voor het speciale aanmoedigingsfonds voor de lerarenopleiding. Hiervoor trekt hij vanaf volgend jaar 500.000 euro uit. Met die middelen wil hij projecten voor de instroom, doorstroom en uitstroom van bepaalde doelgroepen (studenten van allochtone afkomst, uit minder begoede gezinnen en studenten met een functiebeperking) bevorderen.