Familiefoto van interimregering bijna volledig + Video

Ook al is de aanstelling van de ministers het grondwettelijke voorrecht van de koning, het is al min of meer duidelijk wie deel zal uitmaken van de interim-regering die tot Pasen zal aanblijven.

Belga

Premier wordt zoals bekend Guy Verhofstadt. Zijn opvolger voor de definitieve regering, Yves Leterme, wordt minister van Institutionele Hervormingen en Begroting. Ondertussen werkt Verhofstadt aan de verklaring die hij vrijdag aflegt in de Kamer.

Indien het uitgestippelde scenario wordt uitgevoerd, heeft ons land zondagavond een interim-regering. Dan stemt de Kamer immers over het vertrouwen in de bewindsploeg.

Ondertussen zet Verhofstadt zich aan de verklaring die hij vrijdag voorleest in de Kamer. Daarin zal hij duidelijk maken welke dringende dossiers de interim-ploeg gaat aanpakken. Onder meer het opkrikken van de koopkracht, het opstellen van een Nationaal Veiligheidsplan, het opvolgen van de begroting en een oplossing voor Zaventem zullen daar deel van uitmaken. Het zou volgens sommige bronnen over een algemene verklaring gaan zonder veel "facts and figures".

Duidelijkheid bestaat ook al over wie in de regering gaat zetelen. Langs Vlaamse kant liggen de kaarten al op tafel. CD&V krijgt vier portefeuilles, Open Vld drie. Naast Leterme - die naast de twee portefeuilles ook vicepremier wordt - gaat het voor de Vlaamse christendemocraten over partijvoorzitter Jo Vandeurzen (Justitie), ex-Vlaams minister Inge Vervotte (Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken) en kamerfractieleider Pieter De Crem (Defensie). Het betekent meteen dat CD&V op zoek moet gaan naar een nieuwe voorzitter én fractieleider.

De Vlaamse liberalen leveren met Verhofstadt dus de premier. Daarnaast blijven Patrick Dewael en Karel De Gucht op post. Zij mogen hun huidige portefeuille - respectievelijk Binnenlandse en Buitenlandse Zaken - behouden.

N-VA levert dus geen personeel voor de interim-regering. Daar kan wel verandering in komen wanneer de definitieve regering in het zadel zit en Leterme premier wordt. De portefeuille die dan vrijkomt, zou dan naar een N-VA'er kunnen gaan.

De federale regering bestaat grondwettelijk uit maximaal 15 ministers. Het gaat om de premier met daarnaast zeven Nederlandstalige en zeven Franstalige ministers. Voor de interimregering blijft het bij 14 ministers. Staatssecretarissen zijn er deze keer niet bij. Bij de Franstaligen is voorlopig alleen maar zekerheid over de MR-excellenties. Voorzitter Didier Reynders blijft vicepremier en minister van Financiën. Ook Sabine Laruelle behoudt haar bevoegdheden (Landbouw en Middenstand) en krijgt er Economie bij. Charles Michel wordt minister van Ontwikkelingssamenwerking. Hoewel cdH-voorzitster Joëlle Milquet het nog niet wil bevestigen, gaat iedereen ervan uit dat gewezen CSC-topman Josly Piette voor de Franstalige humanisten in de regering stapt. Hij zou Arbeid en Tewerkstelling krijgen.

Minst duidelijkheid bestaat er over de PS. Naar verluidt denkt voorzitter Elio Di Rupo nog na over de discipelen die hij naar de interimregering wil sturen. In elk geval ligt voor de Franstalige socialisten nog een zware sociale portefeuille klaar (Sociale Zaken en Pensioenen). Daarnaast zijn er nog de bevoegdheden Duurzame Ontwikkeling (met Energie en Milieu) en Mobiliteit (met het heikele dossier inzake de geluidshinder op de luchthaven van Zaventem). Enkel de twee grootste partijen, CD&V en MR, krijgen een vicepremier. De andere partijen zouden wel een vertegenwoordiger naar het kernkabinet mogen afvaardigen.

De voorzitters van Kamer en Senaat maken ook deel uit van het pakket. Herman Van Rompuy (CD&V) blijft Kamervoorzitter, Armand De Decker (MR) mag de Senaat blijven leiden.