Leerplichtcontrole in Brussel stap dichterbij

Van de 140.000 leerplichtige leerlingen in het Brussels gewest, zijn er meer dan 26.000 leerlingen ingeschreven in een school van het Vlaams onderwijs. Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft de lijst met die leerlingen woensdag overgemaakt aan zijn Franstalige collega Marie Arena (PS).

Belga

Als de Franse gemeenschap dezelfde oefening maakt, kunnen beide gemeenschappen samen werk maken van een controle op de leerplicht in Brussel, zei minister Vandenbroucke woensdag in het Vlaams parlement. Een bicommunautaire cel zal de ouders contacteren van de leerlingen die in geen enkele school zijn ingeschreven. Vandenbroucke wil daarover met Arena een protocol afsluiten.

"Eindelijk gaan we in dit land in het Brussels gewest de leerplicht kunnen controleren", zei Vandenbroucke in het Vlaams parlement. "Dit is echter nog iets anders dan het aanpakken van het schoolverzuim van wie wel is ingeschreven. Maar ook daar wil ik stappen vooruit zetten", aldus de onderwijsminister.