Liberale vakbond laat délégués vrije hand

De liberale vakbond trekt zonder grote nationale campagne naar de sociale verkiezingen (5-18 mei). De vakbond laat het aan de kandidaten zelf over om een verkiezingsprogramma samen te stellen. De slagzin waarmee de ACLVB naar de sociale verkiezingen trekt is: "Vrije visie, eigen stem". In het Frans wordt dat: "La voix du bon sens". Voorzitter Jan Vercamst: "We zien onze kandidaten voor vol aan. Het zijn zij die zelf hun verkiezingscampagne gaan

Belga

samenstellen. Het wordt een campagne op maat van de bedrijven." Om de kandidaten houvast te geven, worden wel enkele nationale thema's naar voor geschoven. Daaruit kunnen de vakbondsleden die opkomen bij de verkiezingen putten. Zo pleit de ACLVB voor een volwaardig aanvullend pensioen voor iedereen. In het verleden is de vakbond met de nek aangekeken omwille van dat standpunt door de andere vakbonden, die het als een ondermijning zien van de eerste pijler. Maar volgens de liberale vakbond is het iets wat leeft bij de achterban. Dat aanvullend pensioen moet wel voor iedereen gelden. Vandaag is dat vaak enkel het geval voor kader en bedienden, zegt men bij de liberale bond.

Andere nationale thema's zijn een positieve flexibiliteit, vrijwaring van de koopkracht, een halt toeroepen aan outsourcing en gendergelijkheid. Dat laatste thema is tegelijk ook een oproep aan de eigen leden. "Die hebben niet altijd de reflex om gendergevoelig te zijn", geeft men toe. Gendergelijkheid is er ook voor mannen. "Ouderschapsverlof is er ook voor mannen. Nu is het nog te veel 'not done' voor een man om dat op te nemen."

Naast deze nationale thema's kunnen de kandidaten nog kiezen uit open thema's. Het gaat onder meer om een goed werkklimaat, diversiteit, jobzekerheid of mentaal welzijn op het werk. Voor die open thema's komt er een ICT-tool, zodat délégués zelf affiches kunnen aanmaken.

Op 15 februari volgt een congres van de liberale vakbond. Thema is "ons sociaal liberalisme". Het congres gaat over de essentiële waarden van de liberale vakbond. "We worden altijd geconfronteerd met hetzelfde verhaal: ACLVB is de vakbond van de liberalen, van de werkgevers. We willen onze mensen argumenten geven over sociaal liberalisme."