Formatie: Peeters tevreden over tweederdemeerderheid

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) is tevreden dat de interim-regering over een tweederdemeerderheid in het parlement zal kunnen beschikken. Nu moet er vooruitgang geboekt worden op het vlak van de staatshervorming, zegt hij.

Belga

"Ik heb er bijna als een kerstboodschap voor gepleit dat er een regering moet komen die in haar schoot over een tweederdemeerderheid beschikt. Dat is nu met 101 zetels gerealiseerd", zegt Peeters.

De komende maanden zal er verder gewerkt moeten worden aan een staatshervorming. "Ik zal dit vanuit Vlaanderen nauwlettend opvolgen", zegt de Vlaamse minister-president. De interim-regering zal ook hard moeten werken om een aantal dringende zaken zoals de begroting te regelen, zegt Peeters.