Europeanen bang voor internetfraude

Europeanen zijn bang om het slachtoffer te worden van internetfraude. Uit onderzoek van Microsoft onder 3.611 internetgebruikers uit Nederland, Duitsland, Italië, Denemarken en Groot-Brittannië blijkt dat een meerderheid vreest op een of andere manier misbruikt te worden op internet.

Belga

Van de ondervraagden zegt 28 procent zich niet veilig te voelen op internet. Ruim 47 procent is terughoudender geworden in het kopen via internet, 35 procent met het gebruik van het medium in het algemeen. Eenendertig procent vreest dat zijn identiteit tegen zijn wil in gebruikt wordt en 23 procent denkt ooit slachtoffer te worden van internetoplichting.

Van de ondervraagden zeggen twee op de drie weleens e-mails te hebben ontvangen van een onbekende afzender. De helft van hen heeft eens of vaker e-mails gekregen met de boodschap dat er een groot geldbedrag is gewonnen in een loterij.

Van hen die wel eens een bericht van een frauduleuze loterij kregen, heeft 16 procent dat bericht geopend. Vervolgens heeft 10 procent op de e-mail gereageerd door bijvoorbeeld bankgegevens bekend te maken. Van de ondervraagden heeft 3 procent de afgelopen twaalf maanden geld verloren aan illegale loterijen.