Aantal studenten hoger onderwijs neemt toe met 4%

Het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs is dit academiejaar toegenomen met 4,1 pct of 6.900 studenten tot 175.228. Dat blijkt woensdag uit de publicatie "Hoger onderwijs in cijfers - Studentenaantallen op 31 oktober 2007".

Belga

Andere vaststelling is dat de verhouding tussen mannen en vrouwen in het hoger onderwijs constant blijft. Meer vrouwen dan mannen schrijven zich in het hoger onderwijs in. Vooral in de professioneel gerichte opleidingen zijn de vrouwen duidelijk in de meerderheid (bijna 60 pct vrouwen). In de academische opleidingen is het aandeel mannen en vrouwen bijna gelijk.

Ook het aantal generatiestudenten neemt nog steeds toe. Dit jaar schreven zich 44.873 generatiestudenten in. Dit is een groei van 3,7 pct tegenover vorig academiejaar.