Belg is loyaal ten opzichte van werkgever

De Belgische werknemer is vrij honkvast. Zo'n 27 procent is nog nooit van werkgever veranderd in zijn loopbaan en 71 procent zegt bovendien nooit van plan te zijn om nog van werkgever te veranderen.

Belga

Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van SD WORX. Uit het onderzoek kwamen wel enkele verschillen naar voor. Zo zijn arbeiders al vaker van job veranderd dan bedienden. Ook werknemers met enkel een diploma van het lager onderwijs zijn vaker veranderd dan collega's met een universitair diploma. Tussen vrouwen en mannen is er geen verschil.

De gemiddelde werknemer schat zijn kansen om een andere baan te vinden daarnaast niet hoog in. De werkgevers zelf kijken ook niet echt positief naar "jobhoppers".

Rekening houdend met de krapte op de arbeidsmarkt is het aangewezen te investeren in de eigen werknemers via opleiding, ontwikkeling, loopbaanbegeleiding. Werknemers hechten hier veel belang aan, maar zijn hier niet altijd tevreden over, aldus nog het onderzoek.