Personenbelasting stijgt

De personenbelasting in Buggenhout stijgt van 7 naar 7,8 procent en de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1.225 naar 1.300.

Donderdag buigt de gemeenteraad van Buggenhout zich over de nieuwe begroting. Om die in evenwicht te houden, verhoogt de gemeenteraad de aanslagvoet van de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Ook de retributies op het huisvuil en het gft-afval stijgen.

Oppositieraadslid Bram Swaerts (sp.a) hekelt de belastingverhoging. ”De inwoners krijgen de rekening gepresenteerd van een jaar slecht financieel beheer”, stelt hij. ”Van de geplande uitgaven voor openbare werken was slechts een kwart correct ingeschat. De uitbouw van de sportsite bijvoorbeeld kostte 700.000 euro meer dan begroot.”

Volgens Swaerts betaalt een gezin met vier kinderen op jaarbasis zo’n 200 euro meer aan belastingen.

RaMo

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio