Belastingen blijven ongewijzigd

Volgens de CD&V-Open Vld-meerderheid zijn de gemeentelijke financiën gezond. Dat blijkt uit de financiële nota 2008. Het overschot wordt geraamd op 6,7 miljoen euro. De belangrijkste belastingen blijven ongewijzigd. Wel wordt een saneringsbijdrage ingevoerd, verdwijnt de riooltaks en komt er een belasting op de inname van openbaar domein. De investeringen bedragen 14,2 miljoen euro.

Vanavond om 20u bespreekt de gemeenteraad het budget en de beleidsnota 2008. “Paniek is niet nodig want er komen geen nieuwe belastingen uitgezonderd een belasting voor de inname van openbaar domein”, vindt schepen van Financiën Frans Van Gaeveren (Open Vld). “Het gaat over kranen en containers die bij bouw- en afbraakwerkzaamheden het openbaar domein innemen. De aannemers en eigenaars moeten ontmoedigd worden om deze constructies langer dan nodig te laten staan op wegen en pleinen. Zo wordt de hinder tot een minimum beperkt. De eerste 15 dagen is er vrijstelling. Van de 16de tot 45ste dag bedraagt de belasting 2,5 euro per vierkante meter, vanaf de 46ste dag 5 euro.” De personenbelasting blijft 8,5 procent, de onroerende voorheffing 1.750 opcentiemen.

Nieuw is de saneringsbijdrage. Die bedraagt 0,85 euro per kubieke meter. De opbrengst wordt geraamd op 684.250 euro. Volgens Van Gaeveren zal dit geld alleen dienen voor de verdere aanleg van riolen en de waterzuivering. “Zo kan Hamme voldoen aan de Europese richtlijn dat tegen 2015 elke lozing van afvalwater afdoend moet behandeld worden.”

De investeringen 2008 bedragen 14 miljoen euro. Voor Van Gaeveren vormt de aanleg van riolen en fietspaden op gewestweg N466 in Zogge het belangrijkste project. De totale kosten worden geraamd op ruim 7,7 miljoen euro. Andere opvallende investeringen: de bouw van een nieuwe gemeentelijke kleuterschool in Moerzeke, de aanleg van park Kerckwijk, de bouw van jeugdcentrum De Braak in Zogge, het saneren en slopen van het gemeentemagazijn in de Buntstraat en de bouw van een verbinding tussen de fuifzaal en het Cultureel Centrum Jan Tervaert op Meulenbroek.

WO

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio