Centen voor jeugdhuis om overlast in te perken

Jeugdhuis Ter Walle krijgt een eenmalige toelage van 22.993 euro van het Kruibeekse gemeentebestuur. Daardoor kan het jeugdhuis uit de Kattestraat nu al een deel van de geplande overlastwerende maatregelen laten uitvoeren.

Jeugdhuis Ter Walle heeft ingrijpende renovatieplannen, maar wordt geremd door de financiële impact van de werkzaamheden.

Ter Walle wil onder meer de inkom naar de achterzijde van het gebouw verplaatsen, de gevel restaureren, het dak beter isoleren en het huidige kleine terras vervangen door een nieuwbouwgedeelte. De gemeente Kruibeke steekt nu een helpende financiële hand toe om al een deel van die plannen te kunnen uitvoeren.

”De gemeenteraad besliste eind vorig jaar om 75 procent van de kostprijs van overlastwerende maatregelen die door jeugdwerkinitiatieven worden genomen, te subsidiëren”, zegt jeugdschepen Stijn Bogaert (CD&V). ”Het jeugdhuis heeft nu een verbouwingsdossier voor dakwerkzaamheden ingediend. Die werkzaamheden moeten voor een betere geluidsisolatie zorgen. De kostprijs van de werkzaamheden wordt geraamd op 30.657 euro. Daarvan wil de gemeente dus 22.993 euro betalen.”

Stewards

Deze week lanceerde burgemeester Antoine Denert ook het idee om in Kruibeke stewards op te leiden. ”Dat voorstel komt uit de veiligheidscel”, zegt Denert. ”Stewards zouden bij fuiven vooral buiten actief moeten zijn om daar de veiligheid te garanderen en overlast in te perken. Stewards zouden bij fuiven kunnen worden ingezet, maar ook bij grotere manifestaties van jeugdhuis Ter Walle en Repmond Rock. Het is de bedoeling om de stewards een psychologische training te geven. Zij moeten leren hoe zij conflictsituaties met woorden kunnen oplossen.”

Ondertussen gaat de zoektocht naar een echte fuifzaal in Kruibeke onverminderd voort. Zaal ’t Hoogzaal in de Hoogstraat, die door de gemeente werd aangekocht, voldoet volgens de Kruibeekse jongeren niet echt als fuifzaal. Volgens het pas goedgekeurde jeugdwerkbeleidsplan is het de bedoeling om tegen 2011 een volledig nieuwe fuifzaal te hebben. Momenteel laat schepen Bogaert onderzoeken of zo’n fuifzaal kan worden geïntegreerd in een ruimer kader, met bijvoorbeeld ruimte voor kinderopvang en ateliers voor de academie.

Gert NOBELS

Mobiliteit en haven

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio

MEER OVER