Temse moet investeringen noodgedwongen beperken

De gemeente Temse heeft in 2008 een investeringskas van 13,6 miljoen euro. Daarvan blijft maar 3,9 miljoen euro over voor echt nieuwe investeringen. Nog nooit kon Temse zo weinig nieuwe investeringen plannen.

Een groot deel van de investeringsenveloppe voor 2008 ligt al vast in eerdere afspraken en realisaties, zoals de bouw van het jongerenontmoetingscentrum de Nartist, de polyvalente zaal in Elversele, de nieuwe vleugel van de muziekacademie en de nieuwbouw voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs. Ook de geplande rioleringswerkzaamheden aan de Vrouwenhofbeek in de Stationsstraat en de Kasteelstraat, goed voor een investering van 2,7 miljoen euro, nemen een hele hap uit het investeringsbudget. Uiteindelijk blijft er maar 3,9 miljoen over voor nieuwe investeringen.

”Dat mag je bovendien ook al meteen verminderen met 1,25 miljoen euro voor onderhoudswerkzaamheden aan gemeentewegen en trottoirs”, zegt schepen van Financiën Franky De Graeve (CD&V). ”Het is geen geheim dat we de voorbije jaren sterk in onze gemeente hebben geïnvesteerd. Omdat we de belastingen niet willen verhogen, moeten we nu een beetje de tering naar de nering zetten. De rode draad in ons investeringsprogramma van 2008 is het opwaarderen van de gebouwen die nu al in ons bezit zijn. Onder andere het voormalig vredegerecht en Dacca zijn dringend aan een opknapbeurt toe. Ook de aankoop van een tractor met een bermmaaimachine (400.000 euro) willen we niet uitstellen. We hebben die nu eenmaal nodig en uit een studie blijkt dat we die investering al in drie jaar terugverdienen.”

De aankoop van een perceel grond en gebouwen op de hoek Leie-Cauwerburg voor de ontsluiting van De Zaat (450.000 euro) is een van de meest in het oog springende investeringen voor 2008.

Verdieping tribune

Daarnaast zijn ook de verbouwing van het oud-gemeentehuis van Tielrode (400.000 euro) en de bouw van een extra verdieping op de tribune langs het voetbalveld van KSV Temse (297.000 euro) in 2008 gepland.

GeNo

Mobiliteit en haven

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio

MEER OVER