1.000 GAS-boetes per maand

Antwerpen schrijft 1.000 gemeentelijke administratieve sancties (GAS) per maand. Vooral voor sluikstorten. Met het Milieuhandhavingsdecreet riskeert de stad geen problemen voor de politierechter.

Antwerpen

“Sluikstorten en wildplakken zijn samen goed voor een derde van onze GAS-boetes”, zegt directeur Veiligheid Tom Meeuws. “Deze inbreuken worden geregeld via het Vlaamse afvalstoffenplan. Dat was een groot probleem voor ons. Wat door een hogere overheid wordt geregeld, mag een lokaal bestuur niet doen. We verloren zo al één rechtszaak. Een Antwerpenaar vocht zijn GAS-boete in hoger beroep aan en kreeg gelijk op basis van de procedure. Met de nieuwe regeling mogen we wel autonoom een boete opleggen voor sluikstorten. Ik ben daar zeer blij om.”

Vlaams parlements- en gemeenteraadslid Bart Martens (sp.a) zorgde mee voor de aanpassingen van het ontwerp Milieuhandhavingsdecreet. “We halen de GAS-boetes uit de illegaliteit zodat de stad voor de politierechtbank juridisch niet meer in het ongelijk wordt gesteld. Waardoor het beleid nog effectiever kan.”

In oktober werden 1.400 GAS-boetes uitgeschreven. Sinds mei 2005 zijn dat er al 16.000, vooral sluikstorten (3.574), vandalisme (3.200), nachtlawaai (1.499), wildplakken (1.490), loslopende honden en hondenpoep (1.040).

SVW, KT

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio