Turnhout gaat zelf strijd aan met leegstand

Turnhout heft voortaan zelf een leegstandsbelasting. Daarvoor gaat een stadsmedewerker op pad om verwaarloosde of leegstaande panden te inventariseren. De heffing kan oplopen tot 5.000 euro per jaar.

De strijd tegen de leegstand maakt al een tijdje deel uit van het Turnhoutse woonbeleid. Maar de Vlaamse leegstands-belasting verloor sinds 2004 wat van haar pluimen, waarop de stad nu met een eigen heffing op ‘leegstaande, onbewoonbare en verwaarloosde woningen en gebouwen’ op de proppen komt.

“Een woning dient voor huisvesting, een gebouw heeft die functie niet”, zegt de Turnhoutse huisvestingsambtenaar Bart Huysmans. “Dat kan bijvoorbeeld een handelsruimte zijn, zolang die kleiner is dan 500 vierkante meter. Anders valt die onder de Vlaamse heffing op de bedrijfsruimten. Op deze Vlaamse belasting heffen wij zelf opcentiemen.”

De nieuwe Turnhoutse leegstandsbelasting omvat drie aparte inventarissen voor onbewoonbare, verwaarloosde en leegstaande panden. De eerste lijst bevat de huizen en gebouwen die door de burgemeester onbewoonbaar of onveilig zijn verklaard. Voor de tweede en derde inventaris gaat een stadsambtenaar actief in het straatbeeld op zoek naar verwaarloosde of leegstaande panden.

“Dat gebeurt op het gezicht, maar voor elke categorie zijn er mogelijke aanwijzingen”, zegt Bart Huysmans. “In het geval van leegstand kijken we bijvoorbeeld naar het energieverbruik. Na opname op beide inventarissen krijgt de eigenaar tijd om te reageren.”

Het basisbedrag van de heffing is 1.000 euro, dat voor elk volgend jaar vermenigvuldigd wordt. Het plafond is 5.000 euro, ook al staat het pand langer dan vijf jaar op de inventaris.

“We maken geen onderscheid qua grootte van het gebouw. Echt grote panden vallen meestal onder de Vlaamse heffing op de bedrijfsruimten. Daarnaast voeren we wel enkele vrijstellingen in, onder meer voor mensen die maar één woning bezitten en die zelf bewonen. Of de bedragen voldoende afschrikeffect hebben voor grote eigenaars moet de ervaring uitwijzen.”

HO

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio