Flexibele kinderopvang in 2008

Beveren-Waas - Het OCMW van Beveren heeft een halftijdse kinderverzorgster aangeworven. Dat was een vereiste van de overheid om te kunnen starten met flexibele kinderopvang. Die flexopvang start op 7 januari 2008.
BR>
Kinderdagverblijf Windekind kreeg de toestemming voor een verruimd aanbod voor flexibele opvang. Er is een bijbehorende financiële ondersteuning. “Dat betekent dat er voor zeven extra kinderen flexopvang gerealiseerd kan worden”, zegt voorzitster Ann Cools (CD&V) van het OCMW Beveren.

Windekind kan zijn huidige dienstverlening dagelijks uitbreiden tot 19u (nu tot 18u). “Op 12 januari kunnen we voor het eerst op zaterdag van 8u tot 18u opvang aanbieden voor zeven kinderen. Tussen kerst en oudjaar kunnen zeven kinderen opgevangen worden. Dat kan ook op brugdagen. Tijdens de zomervakantie is Windekind maar twee in plaats van drie weken gesloten. De kinderen hoeven niet bij Windekind aangesloten te zijn, maar moeten in Groot- Beveren wonen”, vat Cools de nieuwe regeling samen.

Is het proefproject succesvol, dan kan het leiden tot uitbreiding. Ook opvang aan huis met dienstencheques wordt mogelijk. Hiervoor moet nog een werkloze kinderverzorgster worden aangeworven.

Deze dienst geldt alleen voor alleenstaande ouders met minimum één kind jonger dan vier jaar. Zij kunnen maximum veertig uur per jaar een beroep doen op de opvang.

YV

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio