Stemming hoofddoekenverbod provincieraad Oost-Vlaanderen uitgesteld

Print
De stemming over het door Tanguy Veys (Vlaams Belang) ingediende voorstel om hoofddoeken ook voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen te verbieden, is uitgesteld.
Er waren te weinig raadsleden aanwezig om tot een geldige stemming over te gaan. Van de 84 Oost-Vlaamse provincieraadsleden moeten er minstens 43 aanwezig zijn om te kunnen stemmen. Dat was op het moment dat het voorstel van Veys aan bod zou komen niet meer het geval. Voornamelijk raadsleden van CD&V en sp.a-Spirit ontbraken. De stemming is nu gepland voor de volgende vergadering van de provincieraad op 16 januari 2008.

Het voorstel van Veys is gebaseerd op het in de gemeenteraad van Gent goedgekeurde hoofddoekenverbod. Daar werd aanvankelijk ook een voorstel door Vlaams Belang ingediend, maar dat werd afgekeurd. De aangepaste versie van Open Vld, waarbij het verbod enkel geldt voor ambtenaren die in contact komen met het publiek, werd met een nipte meerderheid wel goedgekeurd. Dinsdag werd in de Gentse OCMW-raad dan weer een door Groen! ingediende motie, die de hoofddoek tolereert, aanvaard.

.

Nu in het nieuws