FDF'er schopt keet in Sint-Genesius-Rode

Print
Ex-FDF-voorzitter Georges Clerfayt heeft donderdag de eed afgelegd als schepen van faciliteitengemeeente Sint-Genesius-Rode.
Bij de start van de gemeenteraad hekelde Clerfayt in het Frans dat er in het pv van de vorige gemeenteraad niets vermeld stond van het feit dat burgemeester Myriam Rolin de zitting geschorst had nadat Franstalige raadsleden hun tussenkomst in het Frans hadden gehouden.

Ook nu schorste burgemeester Rolin onmiddellijk de zitting. Clerfayt hekelde het feit dat Rolin niet toeliet dat raadsleden in het Frans een tussenkomst hielden en noemde dat onwettelijk. Rolin repliceerde dat de gemeenteraadsleden zich wel degelijk in hun taal mogen uitdrukken maar dat de meerderheid van de Franstalige raadsleden van oordeel is dat dit gezien de politieke omstandigheden momenteel niet opportuun is.

Clerfayt zei dat zijn tussenkomst in de geest was van de wijze waarop hij zijn schepenambt zou invullen. Na de schorsing legde Clerfayt in het Nederlands de eed af. Hij wou vervolgens kritiek leveren op de houding van Rolin die ook op andere momenten volgens hem de afgelopen maanden schadelijk was geweest voor de Franstalige belangen, maar Rolin ontnam hem het woord en zei dat hij daartoe op het einde van de raadszitting de kans zou krijgen.
Nu in het nieuws