Leven van vrouwen blijft goedkoper verzekerd

Print
De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor een wetsvoorstel van Bart Tommelein (Open Vld) dat discriminatie tussen mannen en vrouwen bij levensverzekeringen toelaat.
Dat gebeurde met 94 stemmen voor en 37 tegen (socialisten en groenen). Een Europese richtlijn schrijft een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen voor. Dat betekent onder meer dat verzekeringen voor het vastleggen van hun premies, geen verschil meer mogen maken tussen de seksen, ook al zijn die verschillen gebaseerd op objectieve gegevens.

Zo betalen vrouwen momenteel minder voor hun autoverzekering (ze veroorzaken minder ongevallen) en levensverzekering (ze leven langer). Europa laat de lidstaten echter toe om voor drie verzekeringstakken een uitzondering aan te vragen. Het gaat over hospitalisatie-, levens- en autoverzekeringen. De aanvragen moeten wel voor eind december binnen zijn.

Bij gebrek aan een consensus binnen paars en de afwezigheid van een nieuwe bewindsploeg diende Bart Tommelein een wetsvoorstel in waarin hij die drie uitzonderingen aanvraagt. Zowat alle EU-lidstaten vroegen ondertussen een uitzondering aan.

Waar de liberalen voor de drie verzekeringen een uitzondering vragen, willen de christendemocraten die alleen maar voor levensverzekeringen. Zij dienden daarover in commissie ook een amendement in op het voorstel van Tommelein. De liberalen volgden uiteindelijk. Om ervoor te zorgen dat alles nog op tijd gebeurt - de Europese deadline voor het aanvragen van uitzonderingen is 21 december - heeft de Senaat het voorstel ondertussen al geëvoceerd. De wettekst vermeldt overigens dat de regeling op 20 december van kracht gaat.
MEEST RECENT