De derde kaakslag / La troisième gifle

De commissie onderwijs van het Vlaams parlement heeft donderdag het voorstel goedgekeurd dat de inspectie over de Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten onder Vlaamse bevoegdheid brengt. Franstalig België noemt het al meteen "een derde kaakslag".

Belga

Het voorstel ligt zeer gevoelig in Franstalig België. De goedkeuring van het decreet d weekt zoals verwacht boze reacties los van Franstalige politici.

Marie Arena

(PS, foto), onderwijsminister van de Franse gemeenschap, noemt het een "zeer betreurenswaardig gebaar". De MR spreekt van een "derde kaakslag".

Op het moment dat de Franstaligen zich open en constructief opstellen om deel te nemen aan de communautaire dialoog, stemt het Vlaams parlement dit voorstel, "terwijl het weet dat het over een belangrijk en symbolisch dossier gaat", zegt Arena.

MR-fractieleidster in het Franse gemeenschapsparlement

Françoise Bertieaux

spreekt van een "derde kaakslag". Het parlement van de Franse gemeenschap stemt donderdag nog een belangenconflict. Dat kan de verdere afhandeling van het decreet in het Vlaams parlement met 120 dagen vertragen, als er onderweg geen akkoord komt om uit het conflict te geraken.

"De huidige onstabiele situatie speelt in het voordeel van de extreme stellingnames. De stemming in het Vlaams parlement donderdag is daar een frappant voorbeeld van", zegt PS-voorzitter

Elio Di Rupo

. Hij vindt het meer dan ooit tijd voor een regering van nationale eenheid. "Elke dag versterkt het onbegrip tussen het noorden en het zuiden van het land", aldus de PS-voorzitter.

Aanslepende discussie

Het decreetvoorstel heeft betrekking op acht Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode, allen samen goed voor 2.400 leerlingen. Als het voorstel definitief wordt goedgekeurd, zou de Vlaamse gemeenschap, die de scholen subsidieert, bevoegd worden voor de taal- en pedagogische inspectie over de scholen. De scholen zouden dus de Vlaamse leerplannen en eindtermen moeten volgen en een contract moeten afsluiten met een Vlaams Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Over de kwestie wordt al jarenlang gediscussieerd tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap. De Franstaligen verwijzen steevast naar de akkoorden die in de jaren '70 zijn gesloten met betrekking tot de faciliteitenscholen. Volgens de Vlaamse politici is hun voorstel niets meer dan een interpretatie van de Grondwet, die zegt dat enkel de Vlaamse gemeenschap bevoegd is voor onderwijs in Vlaanderen.

Alle partijen met stemrecht stemden voor de tekst. Het voorstel gaat nu naar de plenaire vergadering. Als het ook daar wordt goedgekeurd, hebben de Franstalige scholen tot september 2009 de tijd om zich naar het decreet te schikken.

Eerder al noemden Franstalige politici het voorstel een nieuwe "kaakslag", na de stemming over BHV in de Kamer en de niet-benoeming van de Franstalige burgemeesters in drie facilteitengemeenten. Het parlement van de Franse gemeenschap zou vandaag al een belangenconflict inroepen.

Vlaamse stemmen

Alle partijen met stemrecht in de commissie, CD&V, sp.a-Spirit, Open Vld en Vlaams Belang, stemden voor de tekst.

Christian Van Eyken

, de enige Franstalige in het Vlaams parlement, stond (bijna) alleen in het verzet. "Dit doet me denken aan BHV in de Kamer. Wat men niet kan bereiken via onderhandelingen, duwt men er in het parlement door". Van Eyken stelde ook dat het stemmen van dit decreet de relaties tussen de gemeenschappen niet ten goede zou komen.

Maar ook

Jef Tavernier

(Groen!) zou niet voor het voorstel stemmen. Hij had vooral moeite met het tijdstip waarop het behandeld wordt, in volle communautaire crisis. "Als men de wil heeft om tot resultaat te komen, is het niet verstandig dit vandaag te stemmen", zei hij.

"We hebben tien jaar onderhandeld", zei N-VA'er en hoofdindiener

Kris Van Dijck

"Dit decreet past de grondwet toe. Dat is de regelgeving waarop het samenleven in dit land is gebouwd en die is via consensus tot stand gekomen", zei hij. Wat de timing van dit decreet betreft, stelde Van Dijck dat dit voorstel niet "out of the blue" komt, maar al langer voorbereid werd. "Je kan toch niet verwachten dat we in het Vlaams parlement stoppen met werken vanwege een crisis op federaal niveau", zei hij.

Een amendement bij het voorstel bepaalt dat het decreet van toepassing wordt vanaf september 2009. Vlaams Belang had dit graag een schooljaar eerder gewild, maar de meerderheidspartijen willen de scholen voldoende tijd geven om zich naar het decreet te schikken. "De termijn toont dat dit een decreet is van een beschaafde democratie", zei

Robert Voorhamme

(sp.a).

"Dit decreet is niet eens verregaand", zei Vlaams Belang'er

Luk Van Nieuwenhuysen

. Hij stelde dat Vlaanderen in feite "de kraan meteen kon dichtdraaien", omdat er in het regeerakkoord stond dat er eenzijdige maatregelen zouden komen als er tegen 2006 geen akkoord met de Franse gemeenschap was.