Zware boetes op Brussels openbaar vervoer

Print
Vanaf februari volgend jaar kan het Brussels gewest administratieve boetes uitschrijven voor overtredingen op het openbaar vervoersnet.
De Brusselse regering heeft daarvoor donderdag een besluit goedgekeurd. Afhankelijk van de ernst van de feiten zullen de boetes variëren van 75 tot 250 euro of van 150 tot 500 euro. Volgens minister van Mobiliteit Pascal Smet zorgt de maatregel voor meer veiligheid en comfort voor alle reizigers.

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stond tot nu toe vrij machteloos tegenover mensen die overlast op haar net veroorzaakten of zich storend gedroegen. Ze kon een toeslag opleggen aan personen die bijvoorbeeld zonder geldig vervoersbewijs rondreden of een proces-verbaal opstellen, dat dan naar het parket werd gestuurd. Vorig jaar stelden controleurs van de MIVB 44.000 pv's op voor zwartrijden en 1.500 pv's voor andere overtredingen.

In de meeste gevallen vervolgde het parket echter geen kleine overtredingen, zoals roken in de stations of het bevuilen of beschadigen van materiaal, luidt het in een mededeling van Smet. Het niet vervolgen van dergelijke overtredingen bracht een gevoel van straffeloosheid met zich mee, terwijl het storend gedrag slecht was voor het imago van de MIVB, de veiligheid van personeel en klanten schaadt en kosten met zich meebrengt. Daarom keurde de regering-Picqué donderdag een besluit goed, zodat het gewest administratieve boetes kan uitschrijven voor een reeks overtredingen op het openbaar vervoersnet. De boetes van 75 tot 250 euro gelden voor inbreuken waarbij een risico voor het publiek of voor verstoring van de exploitatie bestaat, zoals mensen hinderen of lastig vallen, de installaties bevuilen of weigeren zijn vervoersbewijs te tonen. De boetes van 150 tot 500 euro gelden voor dezelfde soorten inbreuken, maar ze liggen hoger omdat er een hoger gevaar is voor de goede werking van de MIVB. Het gaat bijvoorbeeld om het rollend materieel opzettelijk blokkeren of doen vertragen, voorwerpen op de sporen leggen of aan de bekabeling of elektrische installaties raken.

Naast de administratieve boetes voorziet het besluit in een toeslag van 84 euro voor kleine inbreuken die hinderlijk zijn, maar geen onmiddellijk gevaar inhouden voor het publiek of de exploitatie, zoals roken en opzettelijk aan de alarmbel trekken. Op basis van de ernst van de feiten zullen de pv's ofwel naar het parket worden gestuurd voor vervolging, ofwel naar een gewestambtenaar die over het bedrag van de administratieve boete moet beslissen.
MEEST RECENT