'Geen creationisme in wetenschapsonderwijs'

'Geen creationisme in wetenschapsonderwijs'

'Geen creationisme in wetenschapsonderwijs'

Print
Een aantal Belgische professoren vreest voor de integratie van het creationisme in de wetenschapslessen in het secundaire onderwijs. In een open brief dat op het internet circuleert verzetten ze zich tegen elke vorm van vermenging van het creationisme met het wetenschapsonderwijs.
BR>
"Het creationisme is geen wetenschappelijke materie en kan dus ook niet tijdens de wetenschapslessen gegeven worden", staat in de brief. Aanhangers van het creationisme trekken de evolutietheorie van Darwin in twijfel en geloven dat God de Aarde heeft geschapen. De wetenschappers vinden dit niet kunnen. Ze benadrukken dat ze zich niet verzetten tegen godsdienst, maar dat er een duidelijk onderscheid moet bestaan tussen wetenschap en geloof. Het creationisme in wetenschapslessen aanhalen, kan dus niet, zeggen ze.

De proffen kruipen in de pen nadat de Raad van Europa met veel moeite een resolutie over de gevaren van het creationisme heeft goedgekeurd. De resolutie kant zich tegen het onderwijzen van het creationisme, zowel als wetenschapsvak, als binnen elk ander vak, tenzij godsdienst.

Tegen het initiatief van de Raad van Europa kwam veel protest, vooral uit landen waar godsdienst nog een grote rol speelt, zoals Polen of Italië. Maar ook in Vlaanderen zijn er voorstanders van het creationisme. Zo heeft oud-minister-president Luc Van Den Brande, als voorzitter van de Europese christen-democraten, tegen de resolutie gestemd. In de Raad van Europa heeft uiteindelijk een derde van de leden tegen de resolutie gestemd.

De ondertekenaars begrijpen hun standpunt niet. Ze vinden het zelfs gevaarlijk. "Menen zij dat in het secundair onderwijs een religieuze doctrine in de wetenschapsles thuishoort? Voor ons lijkt dit standpunt onbegrijpelijk en gevaarlijk", schrijven ze.

De Nederlandstalige versie van de oorspronkelijk Franstalige open brief is een initiatief van VUB-professor Henri B. Eisendrath. Hij wordt bijgetreden door een diverse proffen van VUB, UA en de Gentse universiteit, waaronder Eric Corijn, Gaston Moens, Etienne Vermeersch en Jan Steyaert.
Nu in het nieuws