Reglement moet nazi’s
weghouden uit Lommel

Reglement moet nazi’s weghouden uit Lommel

Reglement moet nazi’s weghouden uit Lommel

Print
Lommel pakt binnenkort uit met een reglement tegen nazistische activiteiten. Zo wil de stad een einde maken aan de extreem-rechtse herdenkingen op het Duitse kerkhof in Kattenbos. Het nieuwe reglement wordt in principe in januari ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad.
De Nederlandse Hitleradept Stefan Wijkamp (foto) sprak in maart nog een paar honderd skinheads toe op de militaire begraafplaats in Lommel.

Begin maart nog zakten enkele honderden neonazi’s uit binnenen buitenland af naar het Duitse Militaire Kerkhof in Lommel voor een bijeenkomst van het extreem-rechtse Blood & Honour. Ook eerder vonden in de Noord-Limburgse gemeente al dergelijke meetings plaats. Dat zoiets niet naar de zin van het Lommelse stadsbestuur is, maakt burgemeester Walter Cremers (sp.a) nog maar eens duidelijk: “Onze houding was eerst zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan dergelijke bijeenkomsten. Maar via de media zijn die zaken de laatste tijd toch meer in de aandacht gekomen. Wij en veel mensen stoorden ons ook aan de dingen die daar in groep gezegd worden. Zoiets is ontoelaatbaar in een democratische samenleving. Bovendien hebben we ook van de Duitse overheid én van de kerkhofbeheerder de vraag ontvangen om iets te ondernemen.”

Gevolg is een nazi-reglement dat in januari aan de Lommelse gemeenteraad voorgelegd zal worden. “We hebben ons gebaseerd op een wetsontwerp van de vorige regering met betrekking tot het verbieden van extreemrechtse organisaties. Die wet was zo goed als klaar maar is er niet gekomen. Dan hebben we zelf maar het initiatief genomen en de tekst van de bewuste wet op de Lommelse situatie geënt”, legt Walter Cremers uit.

Een primeur? “Inderdaad. We hebben pionierswerk geleverd. Andere gemeenten hebben trouwens al geïnformeerd.” Nazi-bijeenkomsten zoals die op het Duitse kerkhof zullen in de toekomst niet meer kunnen. “Dat kan ook niet de bedoeling zijn van zo’n kerkhof, wél het tonen waartoe extreem-rechts gedachtengoed kan leiden. We hopen dat het nieuwe reglement resultaat heeft en dat men zich eraan zal houden. We willen trouwens niet de confrontatie aangaan, maar net preventief handelen.”
MEEST RECENT