“We stoten op een muur van onbegrip”

Willebroek - Enkele ouders van kinderen met dysfasie, een ernstige taalontwikkelingsstoornis, hebben beslist om een vereniging op te richten om deze aandoening bekender te maken bij de mensen. “Want nu stoten we vaak op een muur van onbegrip”, zegt
Monique Verheyden uit Niel.
Dieter, de twaalfjarige zoon van Monique Verheyden uit Niel, lijdt aan dysfasie. Personen met deze aandoening kunnen moeilijk woorden en zinnen vormen. “Ik dacht eerst aan dyslexie (woorden, letters en zinnen moeilijk kunnen lezen, red.), maar hulpverleners spraken over dysfasie. In de school scheen niemand er begrip voor te hebben, zodat Dieter steeds verder weggleed. De leerkrachten gaven toe dat hij verstandig was, maar hij kon zich moeilijk uitdrukken. Mijn man en ik stonden voor een muur vol onbegrip. Slapeloze nachten waren schering en inslag”, vertelt Monique Verheyden.

Ze kreeg onlangs een uitnodiging voor een bijeenkomst over dysfasie in Kontich. “Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik daar vaststelde dat zoveel gezinnen met deze aandoening te maken hebben. Het was voor ons een hart onder de riem om te beseffen dat we met ons probleem niet alleen stonden”, zegt Verheyden.

Complex

Ook de tweeling van Marleen De Maeyer uit Willebroek kampt met dysfasie. “Bij ons heeft het twaalf jaar geduurd voor we wisten dat onze tweeling aan die aandoening leed”, vertelt Marleen De Maeyer. “Het beheerst heel je leven en is complexer dan je denkt. Ik geef een voorbeeld. Mijn kinderen zitten nu in het secundair. Ze kennen hun stof van geschiedenis en krijgen een toets, waarin gevraagd wordt naar de functie van een burgemeester in de gemeenteraad. Dat woordje ’functie’ geeft hen moeilijkheden. Ze weten van in de lessen wiskunde wat functie is, maar ze kunnen het woord niet in die nieuwe context plaatsen. Ze behalen dus nul punten, hoewel ze perfect de stof beheersen.”

Door toedoen van Marleen De Maeyer, Linda Op de Beeck uit Kontich en Dirk Van Hessche uit Ninove werd in Kontich onlangs een bijeenkomst voor ouders van kinderen met dysfasie georganiseerd. De organisatoren hadden gehoopt op zo’n dertig belangstellenden, maar een vijfvoud bood zich aan.

“Er werden ervaringen en ideeën uitgewisseld. Het is duidelijk dat er nood is aan informatie. Na Nieuwjaar steken we opnieuw de koppen bij elkaar om een vereniging voor dysfasie op te richten. Al 22 personen hebben hun medewerking toegezegd”, aldus de organisatoren.

Paul VAN ROY
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio