Meerderheid ziet belastingvermindering niet zitten

Sint-Amands - De vraag van oppositiepartij LOS om de gemeentebelastingen te verlagen, werd door de CD&V-meerderheid in de raadzitting dinsdag verworpen. “Hoe zou je anders onze investeringen willen betalen”, zei burgemeester Freddy Sarens.
De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven behouden op 1.500 en de aanvullende personenbelasting op 8,5 procent. Freddy Sarens vond het voorstel van LOS om die belastingen respectievelijk tot 1.250 en tot 8 procent terug te brengen, al te simplistisch. “Hoe ga je dan de noodzakelijke uitbreiding van het gemeentehuis en de heraanleg van Heiken-Smissen betalen? Of wil je dat we niets doen?” vroeg hij de oppositie, die daar niet direct een concreet antwoord op had.

De gezamenlijke oppositie schoot ook haar pijlen af op wat voor haar een te vaag ‘zesjarenbeleidsplan’ was waarmee de CD&V-meerderheid nog alle kanten uit kon. “Nu al alles zeer concreet invullen over een periode van zes jaar, houdt het risico van verstarring in. We moeten integendeel juist ruimte laten voor een dynamiek waarmee we kunnen inspelen op nu nog onzekere factoren”, repliceerde de burgemeester.

Het resultaat van het debat was dat de hele oppositie zich onthield bij de stemming over het beleidsplan. LOS keurde de belastingen en het budget voor volgend jaar niet goed, Open Vld en Gemeentebelangen onthielden zich op die punten.

TF


Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio