Buurt houdt winterkuis

Mechelen - Sluikstorten en zwerfvuil leiden geregeld tot klachten van de bewoners in de Mechelse wijk Bethaniënpolder. “Ze bezorgen hen een onaangenaam en onveilig gevoel. Daar willen wij met onze actieweek Winterkuis iets aan doen”, zegt opbouwwerkster Lien Wouters.
“Bethaniënpolder is een mooie buurt. Ze ligt aan de Dijle en er is veel groen. Tot spijt van de bewoners wordt hun wijk ontsierd door sluikstorten in de bosjes en zwerfvuil op de straten en in de voortuintjes”, zegt Wouters.

Het buurtopbouwwerk, wijkmanager San Bogaerts en de lokale politie ontvingen er meermaals klachten over. “Op het wijkwerkersoverleg beslisten de stadsdiensten, de Mechelse Goedkope Woning (MGW), kinder- en tienerwerking Betha, politie en het buurtopbouwwerk om samen de handen uit de handen uit de mouwen te steken. Ook de bewoners mobiliseren wij om mee te werken aan een propere buurt”, vertelt Lien Wouters. De actie loopt tot zondag 16 december. Na een eerste opruimactie van de stad en de MGW gaven de kleintjes woensdag alvast het goede voorbeeld. Met hun versierde borstels veegden ze dat het een lieve lust was. “Enkele volwassen vrijwilligers hebben meegeholpen. Door de bewoners erbij te betrekken en een verscherpte controle van de politie hopen wij dat de buurt ook na de schoonmaakactienetjes blijft”, geeft Wouters aan.

Een actiekrant promoot de Winterkuis. In de krant vinden de bewoners een vuilniszak die ze kunnen gebruiken voor het zwerfvuil in eigen tuin. Zondag wordt hij gratis opgehaald aan de lokalen van de kinder- en tienerwerking. “Dan sluiten wij de actieweek af met een groot wensfeest. Om 18u beginnen wij eraan met een fakkeltocht door de propere wijk. Nadien zorgen we bij warme vuurkorven voor soep en muziek. Tegelijk zetten wij onze elf peters en meters in de bloemetjes die de wijk het hele jaar door mee onderhouden.” Creatievelingen uit Bethaniënpolder kunnen deelnemen aan de wedstrijd voor het mooiste recyclagekunstwerk.
Sven VAN
HAEZENDONCK
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio