Meerderheid positief bevonden sporters gesanctioneerd

Van de 141 sporters die in 2006 positief werden bevonden bij dopingcontroles van de Vlaamse overheid werden er 83 gesanctioneerd. Zo'n 77 kregen een effectieve sanctie, waarvan 56 volledig en 31 gedeeltelijk effectief al dan niet met uitstel. In de overige 6 gevallen werd enkel een voorwaardelijke sanctie uitgesproken. Dat meldt Vlaams minister Bert Anciaux in antwoord op een schriftelijke vraag van Herman Schueremans (Open VLD).

Belga

Bij vaststelling van dopingpraktijken kan de disciplinaire commissie of de disciplinaire raad in hoger beroep beslissen om aan de sporter een verbod op te leggen om aan enige sportmanifestatie of georganiseerde voorbereiding deel te nemen voor drie maanden tot twee jaar. Bijkomend kan voor een meerderjarige sporter een administratieve geldboete worden opgelegd. Als de sporter nog geen disciplinaire maatregel heeft opgelopen kan de tenuitvoerlegging van de beslissing geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld.