Vlaamse steden krijgen uitstel voor EU-normen luchtkwaliteit

Vlaamse steden en gemeenten kunnen tot het begin van 2012 uitstel krijgen om de Europese normen over de concentratie stofdeeltjes in de lucht (PM10) te bereiken.

Belga

Dat heeft het Europees Parlement dinsdag in Straatsburg beslist. De steden moeten wel aantonen dat ze alles in het werk stellen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Met deze uitzondering tonen de Europarlementsleden begrip voor de specifieke moeilijkheden die sterk verstedelijkte en centraal gelegen regio's ondervinden om de normen te halen. Dat is onder meer het geval in Vlaanderen. De Europese Commissie zal daarom in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn in januari 2009 geen actie ondernemen tegen deze lidstaten.

Na moeizame onderhandelingen met de lidstaten legde het EP de grens voor PM10 op 40 microgram per kubieke meter. De concentratie mag 35 keer per jaar stijgen tot 50 microgram per kubieke meter. Ook voor de fijne stofdeeltjes PM2,5 stelt het Europese halfrond tegen 2015 bindende normen in het vooruitzicht. De concentratie mag dan niet meer dan 25 microgram per kubieke meter bedragen.

Te hoge concentraties fijn stof zouden jaarlijks meer dan 300.000 Europeanen het leven kosten.