Vier op tien werknemers heeft overgewicht

Meer dan vier op de tien Belgische werknemers kampt met overgewicht. Bij vrouwen heeft 40 procent overgewicht, bij mannen zelfs meer dan de helft of 55 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van de vzw IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, die jaarlijks de arbeidsgeneeskundige gegevens van zo'n 200.000 werknemers onderzoekt.

Belga

Het overgewicht (een Body Mass Index (BMI) van meer dan 25) bij de Belgische werknemers steeg de afgelopen jaren spectaculair. Terwijl in 1993 zo'n 31 pct van de vrouwen overgewicht had, is dat nu al 40 procent. Bij de mannen groeide dat percentage van 48 pct naar maar liefst 55 pct. De sterkste toename is te vinden bij werknemers jonger dan 45 jaar. Het overgewicht neemt jaarlijks toe met 0,7 pct.

Het percentage zwaarlijvige vrouwen (een BMI van meer dan 30) steeg van 9 pct naar 15 pct. Het aandeel van zwaarlijvige mannen groeide ook, van 11 naar 16 pct. "Bij beide geslachten stijgt de gemiddelde BMI over de 13 onderzoeksjaren en het gemiddelde bij mannen ligt altijd hoger dan bij vrouwen. Dat de sterkste toename wordt gevonden in de leeftijdsgroepen jonger dan 45 jaar laat weinig hoop op een snelle verbetering", luidt het.

"Als 15 pct van de werknemers zwaarlijvig of obees is, dan zouden er in België 615.000 zwaarlijvige werknemers zijn", aldus IDEWE. "Daarvan verzuimt ongeveer zes op tien jaarlijks minstens éénmaal. Het gemiddeld aantal dagen ziekteverzuim bij zwaarlijvige werknemers ligt immers 6,7 dagen hoger dan bij niet-obese werknemers."

Volgens IDEWE zorgen die verzuimende werknemers jaarlijks voor ongeveer 2,5 miljoen extra verzuimdagen. "Vlaanderen telt naar schatting 360.000 zwaarlijvige werknemers en dus jaarlijks 1,4 miljoen extra verzuimdagen", luidt het.

IDEWE deed geen onderzoek naar de oorzaken van de trend. "Maar hij weerspiegelt de situatie in de algemene bevolking. En daar wordt de moderne levensstijl als boosdoener genoemd. Het gaat onder meer om onaangepaste voedingsgewoontes en te weinig lichaamsbeweging."

Uit vroeger IDEWE-onderzoek is ook gebleken dat bij werknemers een verhoogde BMI samenhangt met onder meer het beroep, te hoge bloeddruk, meer ziekteverzuim en meer arbeidsongevallen.