Nederlandse regering nu toch achter Scheldeverdragen

De Nederlandse regeringspartijen zullen hoogstwaarschijnlijk de vier Scheldeverdragen nog deze maand goedkeuren. Dat bleek maandag uit het debat in de Vaste Commissie Rijkswaterstaat van de Tweede Kamer, dat nu gevolgd moet worden door een plenaire stemming.

bsouffreau

BR>

Vlaams minister-president Kris Peeters zegt het volste vertrouwen te hebben in de goedkeuring en stelt dat “overleg meer loont dan harde woorden”.

Vorige week beukte een breed front van Tweede Kamerleden nog in op de verdragsteksten met Vlaanderen. Onder leiding van het Zeeuwse CDA-Kamerlid Ad Koppejan stelde een meerderheid dat de teksten weliswaar zouden worden goedgekeurd maar dan zonder de verplichte ontpoldering van 600 ha landbouwgrond in Zeeland.

De voorbije week keerde het tij na intens maar discreet overleg tussen Nederland en Vlaanderen. In een brief aan de Tweede Kamer liet landbouwminister Gerda Verburg weten dat ze eerst nog wel even wil zoeken naar alternatieve natuurherstelgebieden.

Een gisteren aanvaarde motie van Ad Koppejan aanvaardt die interpretatie. Of beter: de Tweede Kamer zal nu met gezwinde spoed - een Haagse variant van het Vlaamse onverwijld? - de verdragen goedkeuren. Dat zou al vandaag kunnen. Of volgende week. In elk geval nog dit jaar. In ruil gaat een onafhankelijke commissie waarin Zeeland de leiding krijgt, nog een jaar lang alternatieven zoeken.

Dat gebeurde eerder ook al door de commissie Maljers. Eventueel gaat Den Haag dan in 2010 het verdrag heronderhandelen. Maar dan is de Scheldeverdieping al een feit.

PVb