Verhofstadt zoekt combinatie voor interimkabinet

Koning Albert heeft Guy Verhofstadt maandag opgedragen te “informeren” over het snel op de been brengen van een interimregering en om de besprekingen op te starten die tot een staatshervorming moeten leiden. Dat is een tweeledige opdracht, veel concreter dan die van vorige week.

bsouffreau

BR>

Toen had het staatshoofd aan de aftredende premier gevraagd om op zeer korte termijn te informeren hoe de huidige impasse kan worden doorbroken. Het paleis heeft gisteren een nieuwe term gelanceerd: de interimregering.

Ze moet de dringende lopende zaken aanpakken (nationaal veiligheidsplan, bouw nieuwe gevangenissen, stijgende levensduurte en dalende koopkracht en begroting). Ze moet voor een beperkte termijn aan de slag blijven. Hoelang is nog onduidelijk. En ten slotte moet onder die interimregering de staatshervorming op poten worden gezet. Wie de interimregering gaat leiden, is een open vraag. Guy Verhofstadt zou geen vragende partij zijn en CD&V blijft Yves Leterme naar voor schuiven.

Verhofstadt moet eerst op zoek naar de samenstelling van zo’n interimkabinet. Voor lopende zaken volstaat een gewone meerderheid maar een regering met een tweederdemeerderheid zou handig zijn in het vooruitzicht van de staatshervorming. Die zou dan later de volwaardige regering kunnen worden.

Verliezer

Verhofstadt zal in elk geval massagewerk moeten verrichten om vetes en veto’s weg te werken. CD&V gaf eerder al te kennen dat Verhofstadt als de verliezer van de verkiezingen, de overgangsregering niet kan leiden. Open Vld vraagt dat Verhofstadt rustig zijn werk kan doen en heeft zich maandag nogmaals resoluut tegen een klassieke tripartite uitgesproken.

De sp.a wil enkel in een echte regering stappen met sterke sociale klemtonen. Voor sp.a-voorzitster Caroline Gennez moeten de onderhandelingen beginnen op basis van een wit blad en de oranjeblauwe deelakkoorden moeten in de papiermand.

“De sp.a stapt niet in een noodregering. Het is nu tijd voor een echte regering. We hebben geen nood aan een overgangsregering maar het is nu aan Verhofstadt om een initiatief te nemen”, aldus Gennez.

CD&V wil meewerken om snel een regering op de been te brengen die bij voorkeur bestaat uit de partners van een legislatuurregering.

CD&V wil dat de regering uit dezelfde partijen bestaat als een definitieve regering. De coalitie moet ook bij voorkeur over een tweederdemeerderheid beschikken.

“Geen commentaar”, klonk het gisteren op de vraag wie de interimregering moet leiden.

Verzuurde relaties

Aan Franstalige kant liggen de kaarten evenmin eenvoudig. De PS wil het cdH in geen geval lossen. Elio Di Rupo onderstreepte maandag dat “het werk dat in regeringen met een meerderheid van PS en cdH wordt geleverd, een werk van grote kwaliteit is”.

De relatie tussen MR-voorzitter Didier Reynders en cdH-voorzitster Joëlle Milquet blijft verzuurd. CdH staat open voor alle formules.

Reynders vraagt dat alle partijen die in een regering willen ook duidelijk maken welk beleid ze willen voeren. Ecolo en het FDF willen dan weer niet weten van de N-VA van Bart De Wever.

De komende dagen moet Verhofstadt bij de koning rapporteren over zijn puzzelwerk.

Donderdag is de aftredende premier in Lissabon voor de ondertekening van het Europees Hervormingsverdrag en vrijdag neemt hij deel aan de Europese top in Brussel.

DCa