Gegevens elke Belg zit in 600 databanken

Elke Belg is vandaag gemiddeld in 600 verschillende databanken geregistreerd, zo zegt de Franstalige Liga van de Mensenrechten. De liga heeft maandagavond prijzen uitgereikt voor inbreuken op het privéleven.

Belga

De prijzen gingen naar de K.U.Leuven, de Belgische Vereniging van Banken (BVB) en het bedrijf Swift.

La Ligue des droits de l'homme (LDH) wou op de internationale dag van de mensenrechten openlijk kritiek leveren op "maatregelen die door angst en achterdocht" ingegeven zijn. De prijzen zijn bestemd voor "de acties of maatregelen die het privéleven van de Belgen, hun vrijheid en hun waardigheid het ergst aantasten".

De liga kende de prijs van "Beste Belofte" toe aan vorsers van de Katholieke Universiteit van Leuven voor een project om de chip van een elektronische identiteitskaart in de kiezen van de kaarteigenaar in te brengen. Het onderzoek ligt vandaag stil, niet om ethische maar om budgettaire redenen, betreurt LDH.

De BVB en Swift "wonnen" gezamenlijk een andere prijs ("Meilleure Confirmation") voor de overdracht van gegevens aan de Verenigde Staten in het kader van de strijd tegen het terrorisme.

De politie van de zone Brussel-Noord werd genomineerd omdat ze sinds de zomer een onbemand vliegtuigje met een bewakingscamera uittest. Federaal minister van Justitie Laurette Onkelinx kreeg onder meer een nominatie voor de uitbreiding van de bijzondere onderzoeksmethodes van de politie en federaal minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voor een "nutteloze en ontoepasbare" wet op camera's.

Nominaties gingen voorts naar de Franstalige arbeidsbemiddelingsdienst Forem, de NMBS en neurochirurg Jacques Brotchi.