Onveiligheid neemt toe

De spoedingang van het Middelheimziekenhuis wordt enkele meters verlegd richting Edegem. “Het ziekenhuis gaat akkoord met onze suggestie”, zegt Raats. “Het kruispunt wordt zo ook veiliger voor hun personeel.”

* Er komen kortere en beter beveiligde oversteken voor voetgangers en fietsers.

BR> Flitspalen, extra verkeersborden en de heraanleg van het kruispunt Elisabethlaan en Floraliënlaan. Het zijn enkele elementen uit het plan om de Elisabethlaan veiliger te maken. Met de heropening van de oprit naar de Ring is de verkeersonveiligheid weer toegenomen.

Met de heropening van de oprit naar de Ring aan de Grotesteenweg neemt de verkeersdrukte op de Elisabethlaan in Berchem weer toe. In de buurt wordt geklaagd over de groeiende verkeersonveiligheid door te snelle wagens. De eerste metingen bevestigen dat. Een ruime meerderheid van de automobilisten rijdt te snel. Er werden pieken gemeten van 144 kilometer per uur en dat op een baan waar een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur geldt. Tussen 2000 en 2005 waren op het kruispunt Elisabethlaan-Floraliënlaan 22 ongevallen.

Berchems districtsburgemeester Peter Raats (sp.a), en gemeenteraadslid en Berchemnaar Toon Wassenberg (sp.a) hebben nu een voorstel klaar.

Het plan werd maandagavond voorgelegd aan de buurtbewoners. Ook de school in de wijk werd betrokken.

“We gaan het dossier nu verder uitwerken”, zegt Raats. “Daarna is het aan de Vlaamse overheid om deze gewestweg heraan te leggen. Dat zal ten vroegste in 2010 zijn.”

Sacha VAN WIELE

Voorstellen:

* Op de Elisabethlaan kwamen al

extra verkeersborden met de snelheids-

beperking 50 kilometer per uur.

* “Op basis van de snelheidsmetingen vragen we flitspalen op deze baan”, zegt Wassenberg. “Niet één, maar meerdere. Alleen zo krijgen we de gemiddelde snelheid naar beneden. Ze kunnen er over een jaar al staan. Tot dan zal de politie geregeld flitsen in de Elisabethlaan.”

* De diagonale oversteek van de

Floraliënlaan wordt doorgeknipt door een lang ovale middenberm. De doorsteek verdwijnt. Er komt een linkse

afslagstrook aan beide zijden.

*

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio