Antwerpenaars vinden weg naar ombudsvrouw

De campagne om de nieuwe ombudsvrouw Karla Blomme wat meer bekendheid te bezorgen, lijkt vruchten af te werpen. In maart kreeg Blomme 250 vragen, een maand eerder waren dat er nog maar 100. De cijfers staan in het rapport van het eerste semester van de ombudsvrouw.

De meeste klachten hebben betrekking op de dienstverlening aan de loketten, zij beslaan zeventien procent van het totale aantal klachten.

”De loketmedewerkers staan dagelijks in contact met de burger, waardoor deze diensten veel klachtgevoeliger zijn”, zegt Blomme. ”De grote toeloop bij de dienst Vreemdelingenzaken is het district Antwerpen, gecombineerd met de erg lange wachtrijen en de complexe dossiers, maken dat ook hier heel wat klachten over binnenkomen.”

Ook het parkeerbeleid is goed voor 16 procent van de klachten. Daarna volgen OCMW (9%) en lokale politie (8%).

De meeste klachten komen uit het district Antwerpen. Er zijn 2,1 klachten per 1.000 inwoners. De meest tevreden bewoners wonen in het Polderdistrict, met slechts 0,4 klachten per 1.000 inwoners.

SVW

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio