Van 8,3 naar 11,5 miljoen

De verbouwing van het Bethaniënhuis tot gemeentelijk administratief en cultureel centrum kost een pak meer geld dan gedacht: 11,5 miljoen euro in plaats van 8,3 miljoen. Over deze prijsstijging ontstond een fikse rel tijdens de jongste gemeenteraadszitting.

De minderheidspartijen Open vld en Vlaams Belang verweten de CD&V/N-VA-GPS-meerderheid een gebrek aan visie en realiteitszin inzake het Bethaniënhuis, omdat heel wat deelprojecten niet vooraf werden gepland en dus ook niet financieel werden ingeschat.

Financieschepen Bart Se-breghts (CD&V) zag het anders: “We vertrouwden het dossier in 2004 al toe aan een een publiek-private samenwerking (pps) die het totaalpakket aan werkzaamheden coördineert én uitvoert tegen een bepaalde prijs. Meerwerken en andere opdrachten die er bij kwamen, brengen met zich mee dat er meer geld moet worden uitgegeven. Dat is het voordeel van een pps-project. We kunnen te allen tijde bijsturen en direct inspelen op de noden die zich opdringen, zonder opnieuw ontwerpers aan te stellen en/of aanbestedingen te doen.”

Stan Bartholomeeussen van de Open Vld sprak van een financiële nachtmerrie: “Bijkomende werkzaamheden had je moeten incalculeren. Nu zijn de teugels vrijgelaten waardoor de terugbetaling een probleem wordt.” Mario Verbeek (VB) wees erop dat de oppositie geen inspraak had in het goedkeuren van de extra's. Burgemeester Katrien Schryvers (CD&V): “Het is juist dat de projectvennootschap zelf initiatief kan nemen, maar dat gebeurt steeds in overleg met het schepencollege en de adviesraden. Bovendien stemde de gemeenteraad de voorbije maanden in met bepaalde bijkomende opties die we wilden nemen.” Daarop gaf Bart Sebreghts een overzicht van de extra kosten. Een greep: asbestverwijdering (50.000 euro), gevelbehandeling (50.000 euro), centrale verwarming (150.000 euro), sociaal huis (85.000 euro), kelder en archief (180.000 euro), politiedienst (250.000 euro), kunstwerk Jan Dries (25.000 euro), parking (450.000 euro) en kapel (600.000 euro).

De meerkost werd uiteindelijk meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.

Jan VORSSELMANS

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio