“Aantal werklozen zal dalen tot achtduizend”

Het jaar 2007 sluit voor de Mechelse regio af met een bijna historisch lage werkloosheid. Minder dan achtduizend mensen zullen dan nog een job zoeken. “Wij zakken onder de magische grens”, zegt Willy Ivens van Voka-Kamer van Koophandel. Maar dat goede nieuws brengt ook uitdagingen mee: een moeilijker zoektocht naar personeel bijvoorbeeld.

“Het project Jobkanaal kan helpen”, zegt directeur Ivens. “Zowel om bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar geschikt personeel. Maar tegelijk ook om mensen op een maatschappelijk verantwoorde manier opnieuw een kans te geven op de arbeidsmarkt.” Daarmee doelt Voka-Kamer van Koophandel op personen met een arbeidshandicap, 50-plussers en allochtonen. Zij vormen een grote groep binnen de werklozen en hebben het vaak erg moeilijk om een baan te vinden. “Die mensen maken vijftig procent uit van de arbeidsmarkt. Hun kwaliteiten worden dus niet voldoende aangewend. Dit potentieel moet worden aangeboord”, stelt Willy Ivens. Jobkanaal wil voor het bedrijfsleven het verschil maken en gaat samen met de VDAB en andere partners op zoek naar geschikte kandidaten.

Consulent Omar Challik van Voka-Kamer van Koophandel gaat op prospectie. “Bedrijven zijn zich vaak niet bewust dat voor de profielen die ze zoeken ook oudere werknemers, personen met een arbeidshandicap of iemand van etnische origine in aanmerking komt”, merkt hij op. Niettemin leert de ervaring dat een deel van de achtduizend huidige werklozen helemaal niet in staat is om te werken. “Het gaat om mensen die wel staan ingeschreven in de werkloosheid, maar die door psychische en fysische problemen niet kunnen meedraaien in ons economische bestel. Voor hen moeten wij andere oplossingen zoeken, want zij horen niet thuis in de werkloosheid”, meent Ivens. Niet iedereen is ook even >gemotiveerd om een job te zoeken. “Daar moeten wij iets aan doen”, zegt de Voka-directeur nog.

Tegelijk juicht hij de uitbreiding van het jeugdwerkloosheidsplan naar andere gemeenten dan Mechelen toe. “Het succes van dat project toont aan dat het plan economisch en maatschappelijk een grote meerwaarde heeft. Nu nog een regionaal arbeidsmarktbeleid”, besluit Willy Ivens.

Sven VAN HAEZENDONCK

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio