Brusselse gemeenten blijven zondigen tegen tweetaligheid

Brusselse gemeenten blijven zondigen tegen tweetaligheid

Brusselse gemeenten blijven zondigen tegen tweetaligheid

Print
De Brusselse gemeenten blijven personeel in dienst nemen dat geen taalbrevet heeft en dus niet tweetalig is.
Dat blijkt uit het taalrapport 2006 dat Brussels minister-president Charles Picqué donderdag bekendmaakte in het Brussels parlement. Dat rapport geeft een jaarlijkse stand van zaken over de tweetaligheid van het personeel in de 19 Brusselse gemeenten.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal inbreuken tegen de verplichte tweetaligheid van gemeentelijke ambtenaren wel gedaald is. In 2006 waren er 506 Franstalige contractuele personeelsleden bij de Brusselse gemeentelijke overheden in dienst zonder taalbrevet. In 2005 waren dat er dat nog 606.

Walter Vandenbossche (foto), fractieleider voor CD&V in het Brussels parlement, ondervroeg donderdag in de commissie Binnenlandse Zaken de minister-president over het taalrapport 2006. Picqué ging volgens Vandenbossche pas na aandringen over tot het meedelen van de cijfers.

Volgens Vandenbossche is de daling geen reden tot juichen. "De toestand is en blijft slecht en wekt vooral bij Nederlandstalige inwoners veel wrevel op. Picqué moet dus blijven optreden tegen eentalige ambtenaren. Lokale ambtenaren in Brussel moeten tweetalig zijn en de taal van de burgers moet worden gerespecteerd."

"Het is dan ook noodzakelijk dat er in de taalwetgeving de nodige garanties worden ingebouwd om de tweetaligheid meer afdwingbaar te maken", vindt Walter Vandenbossche. Wie geen taalbrevet heeft, wordt geschorst door de vice-gouverneur. De uiteindelijke beslissing over hun job ligt echter bij Brussels minister-president Charles Picqué, die de contracten vernietigt.

Die kan beslissen dat niet te doen als de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang komt. Zo vernietigde Picqué in 2005 slechts 6 contracten op in totaal ruim 600 schorsingen en heeft hij ook in 2006 nauwelijks contracten vernietigd, weet Vandenbossche. Vandenbossche verklaart de daling van de cijfers doordat gemeentebesturen volgens hem "met mondjesmaat" maatregelen nemen om de tweetaligheid te bevorderen. "Maar er is geen fundamentele ommekeer merkbaar. Heel wat lokale besturen weigeren gewoon mee te werken en kijken enkel naar hun electoraat." Dat er minder schorsingen zijn, is toch enigszins verrassend. Midden 2006 schorste de Raad van State immers omzendbrieven verbonden aan het taalakkoord, waardoor de taalwetgeving in de tweede helft van het jaar 2006 ten volle zou moeten toegepast zijn.
Nu in het nieuws