Keulen akkoord met Hals reglement voor Vlaamse signalisatieborden

Print
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen ziet geen graten in het taalreglement voor verkeers- en signalisatieborden dat de gemeenteraad van Halle in september goedkeurde.
Borden die zich op het openbaar domein bevinden, moeten eentalig Nederlands zijn. Als de aanbrenger van de borden niet ingaat op het politieverzoek om deze vervangen, doet de stad dat ambtshalve en wordt 250 euro boete opgelegd.

In antwoord op een schriftelijke vraag van Christian Van Eyken (UF) wijst Keulen naar het standpunt van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht dat bewegwijzeringsborden dienen beschouwd te worden als berichten en mededelingen. Als ze door plaatselijke diensten in het homogene Nederlandstalig gebied verspreid worden, dienen ze derhalve uitsluitend Nederlandstalig te zijn.

Dit geldt volgens Keulen ook voor private signalisatieborden. Omdat de gemeente verplicht is te zorgen voor de veiligheid van straten en verkeer kan zij signalisatieverplichtingen opleggen en wordt de particulier op dat ogenblik een private medewerker van de overheid die de taalwetgeving moet naleven. Doet hij dat niet, mag de gemeente zich in zijn plaats stellen en tevens een administratieve sanctie opleggen.
Nu in het nieuws