Meer winkels beschermen zichzelf

Turnhout - Het winkelinformatienetwerk (WIN) heeft dankzij een campagne 49 nieuwe leden. Het netwerk is een samenwerking tussen winkeliers en politie om winkeldiefstal tegen te gaan. Volgens de politie is WIN een heel efficiënt instrument. Voor de winkeliers is het een extra hulpmiddel tijdens de drukke eindejaarsperiode.
Het WIN is sinds haar start in 2001 aangegroeid tot 348 leden. Tot vorige maand waren dat er nog maar 299. De Stedelijke Preventiedienst van Turnhout stuurde toen een ploeg stadswachters de straat op om WIN te promoten.

“Personeel wisselt vaak in handelszaken, maar toch moeten vooral zij de werking van het WIN kennen”, zegt Bob Raets van de preventiedienst, “Daarom kregen de winkelbedienden in de maand november affiches en een folder.”

Daarin lees je dat het WIN winkelcriminaliteit tegengaat. Als de bediende verdacht gedrag of een strafbaar feit opmerkt, verwittigt ze de politie. Die evalueert eerst of het een nuttige omschrijving is. Een agent spreekt daarna een bericht in. Alle aangesloten winkeliers krijgen het bericht via de telefoon of gsm.

Waarschuwing

En dat systeem levert resultaat op. “Op jaarbasis doen winkeliers zeventig tot tachtig meldingen”, zegt Raets, “En in oktober bijvoorbeeld is dankzij het systeem een drietal verdachten opgepakt.”

“We hebben zo ook al wel eens mensen tegengehouden die niets misdaan hadden”, bekent korpschef Roger Leys. “Dan zeggen we ‘Sorry, prettige dag verder in Turnhout.’”

Maar dat weegt volgens de politie niet op tegen de voordelen. “De bediendes zijn nu veel alerter”, zegt Leys, “Eventuele dieven voelen zich ook meer bekeken en zullen minder snel stelen.”

De campagne werd goed getimed, want de eindejaarsperiode is niet veraf. “Gauwdieven maken wel eens misbruik van die drukke periode”, zegt preventieambtenaar Raets, “Enkele tips voor de shoppers: neem weinig baar geld mee, en houd je handtas geklemd tussen arm en lichaam.”

“Er wordt dan inderdaad meer gestolen dan anders”, zegt Sofie Bastiaanssen, assistente bij Hema. Zij vertrouwt niet volledig op het WIN. “Wij schakelen in die periode ook een beveiligingsfirma in. Die houdt voor ons een extra oogje in het zeil.” Ook de dieven zijn bij deze dus gewaarschuwd.

Marian MICHIELSEN
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio