Levensverzekeringen mogen discrimineren op basis van geslacht

Levensverzekeringen mogen discrimineren op basis van geslacht

Levensverzekeringen mogen discrimineren op basis van geslacht

Print
De verzekeringen mogen nu toch verschillende premies blijven aanrekenen aan mannen en vrouwen louter op basis van hun geslacht, maar alleen in de sector leven. Ze krijgen dus een beperkte uitzondering op de Genderwet, die bepaalt dat premies voor mannen en vrouwen gelijk moeten zijn.
BR>
Dat besloot de Kamercommissie Bedrijfsleven dinsdag. Nog maar pas maandag had het Adviescomité voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen van de Senaat voorgesteld om geen enkele uitzondering op de genderwet toe te staan, waardoor alle verzekeringspremies voor mannen en vrouwen gelijkgeschakeld zouden worden.

De Kamercommissie Bedrijfsleven keurde dinsdag een wetsvoorstel van Bart Tommelein (Open Vld) goed waardoor levensverzekeraars mogen blijven discrimineren op basis van iemands geslacht bij het bepalen van zijn/haar premie. Momenteel is dat al zo: de verzekeringen geven vrouwen lagere premies omdat ze acht jaar langer leven. Normaal gezien zou het vanaf 21 december 2007 niet meer mogen, maar nu kan het toch nog.

Het voorstel-Tommelein was aanvankelijk veel ruimer dan die ene uitzondering, maar de christen-democraten kwamen met een amendement om de verschillende behandeling van mannen en vrouwen te beperken tot de levensverzekeringen. Liberalen, christen-democraten en Vlaams Belang stemden voor, Groenen en socialisten tegen. “Beter leven met de christen-democraten, dan niets met de socialisten”, zo grapte Tommelein.

De nieuwe regeling moet binnen de twee jaren geëvalueerd worden door een onafhankelijke commissie die de minister van Economie opricht. De zwangerschappen en moederschappen van vrouwen mogen echter al vanaf 21 december 2007 geen enkele rol meer spelen bij de berekening van premies. Tommelein had hiervoor een uitzondering tot 2009 gepland.

De nieuwe wet moet nog wel door de plenaire Kamer én door de Senaat worden goedgekeurd. De Senaatscommissie Financiën bespreekt morgenvroeg al een soortgelijk voorstel. Na de goedkeuring in beide Kamers moet ze voor 21 december 2007 worden voorgelegd aan de Europese Commissie die de uitzondering moet toestaan. De Europese Commissie liet gisteren weten dat nog geen enkel Europees land een uitzondering op de wet had aangevraagd. Tijdens de hoorzittingen eerder in de Senaat had Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars, aan de parlementsleden gezegd dat 17 van de 18 Europese landen een uitzondering hadden aangevraagd.

Zie voor meer informatie op de expertenpagina van John De Wit.
MEEST RECENT