Beneluxoverleg gepland over kilometerheffing

België, Nederland en Luxemburg zullen op 17 januari overleggen over de invoering van een kilometerheffing. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) dinsdag in de commissie Openbare Werken van het Vlaams parlement gezegd. Sommige parlementsleden vrezen dat Vlaanderen achter de feiten aan holt. De minister-president deelt die mening niet.

Belga

Zoals bekend koos de Vlaamse regering aanvankelijk voor de invoering van een wegenvignet. Maar voormalig minister-president Yves Leterme liet die piste varen na een werkbezoek in maart aan zijn Nederlandse ambtgenoot Jan Peter Balkenende. In oktober koos de Vlaamse regering voor de invoering van een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens. Over personenvervoer is nog niets beslist. Er zou overleg komen met de buurlanden en de andere gewesten, zodat het systeem in de hele Benelux zoveel mogelijk hetzelfde zou zijn.

Verschillende parlementsleden vroegen dinsdag aan minister-president hoe ver het met dat overleg stond. De Nederlandse regering voert de kilometerheffing geleidelijk in vanaf 2011. Eerst zal die er komen voor vrachtwagens en vanaf 2012 ook voor personenvervoer. De Nederlandse regering zou tegen de zomer van volgend jaar een concreet plan voorleggen aan de Tweede Kamer dat "onomkeerbaar" zou zijn.

Eloi Glorieux (Groen!) stelde dinsdag dat ook de Vlaamse regering niet langer kan talmen in het dossier. Ook Flor Koninckx (sp.a) wees er op dat Nederland al de nodige wetgeving aan het wijzigen is en dat dit ook bij ons nog moet gebeuren. "We moeten maken dat we de trein niet missen", zei hij.

Volgens minister-president Kris Peeters wordt er helemaal niet getalmd. Hij heeft de Nederlandse minister van Verkeer Camiel Eurlings vorige maand gesproken en op 17 janauri is er overleg op Beneluxniveau, zei Peeters. Volgens de minister-president wordt er naar een "maximale afstemming" gestreefd, ook op het vlak van timing.

Waals minister van Verkeer Michel Daerden (PS) liet onlangs weten dat hij desnoods alleen met het wegenvignet wil doorgaan. Daerden heeft Peeters een brief geschreven waarin hij vraagt om een vergadering te beleggen. Peeters zal Daerden dinsdag of woensdag antwoorden.

Nu in het nieuws