Liga naar Grondwettelijk Hof tegen racismewet

Liga naar Grondwettelijk Hof tegen racismewet

Liga naar Grondwettelijk Hof tegen racismewet

Print
Ook de Liga voor Mensenrechten trekt nu naar het Grondwettelijk Hof om één artikel uit de nieuwe antiracismewet van 10 mei 2007 te laten vernietigen. Dat verbaast omdat de Liga zelf altijd een van de grote pleitbezorgers van de antiracismewet was.
BR>
Het gaat om artikel 21. Dat bestraft de loutere verspreiding van ideeën over rassensuperioriteit met 1 jaar cel. Het heeft daarbij geen belang wat de bedoeling van de verspreider is. Hij moet niet eens aanzetten tot haat tegen een bevolkingsgroep. Zelfs als hij dus dit soort ideeën verspreidt om ze te bestrijden, blijft hij strafbaar. Volgens de Liga voert de antiracismewet hierdoor een echt opiniemisdrijf in. Hierdoor schendt de antiracismewet volgens de Liga de vrijheid van meningsuiting.

Bovendien is het nieuwe misdrijf discriminerend, want het verspreiden van ideeën die de superioriteit van mannen over vrouwen, of van hetero’s over homo’s preken, wordt niet bestraft, alleen het verspreiden van ideeën over rassensuperioriteit. En ook dat kan voor de Liga niet. Daarom moet het Grondwettelijk Hof dit artikel uit de antiracismewet vernietigen.

Eerder al laakte de Leuvense antidiscriminatiespecialist Jogchum Vrielink op deze site (zie: "Wordt verspreiding van Plato, Voltaire en Koran strafbaar?") het artikel 21 van de antiracismewet omdat de Bijbel, de Koran, maar ook auteurs als Voltaire en Darwin erdoor verboden zouden worden. Ook professor Matthias Storme en het Vlaams Belang vechten de antiracismewet aan wegens hetzelfde artikel. Maar zij hebben nog heel wat andere kritieken dan de Liga.

Lees er meer over op de expertenpagina van John De Wit.

.

Nu in het nieuws