Enkel vrouwelijke journalisten welkom op allochtonenfeest

Enkel vrouwelijke journalisten welkom op allochtonenfeest

Enkel vrouwelijke journalisten welkom op allochtonenfeest

Print
Het aantal cursisten in de lessen Nederlands voor allochtone vrouwen in Kessel-lo heeft dit schooljaar de kaap van de 100 bereikt en daarom wordt op donderdag 13 december in het wijkbureau Casablanca een feest georganiseerd.
De media zijn uitgenodigd, maar omwille van de specifieke culturele achtergrond van een aantal allochtone vrouwen zijn enkel vrouwelijke journalisten welkom.

De lessen richten zich op laaggeschoolde, analfabete vrouwen die het spreken en begrijpen maar ook het lezen en schrijven van de Nederlandse taal onder de knie proberen te krijgen. Er is ook aandacht voor maatschappijoriëntatie.

De lessen worden in samenwerking met de Leuvense Integratiedienst gegeven door leraressen van Open School Leuven, de Integratiedienst en een medewerkster van vzw De Goede Herder.

VVJ protesteert

Pol Deltour, nationaal secretaris van de journalistenbond VVJ/AVBB, zegt het bijzonder moeilijk te hebben met het feit dat enkel vrouwelijke journalisten welkom zijn op een feest in Kessel-lo van allochtone vrouwen. Dat feest komt er omdat het aantal cursisten in de lessen Nederlands de kaap van de 100 bereikt heeft. De lessen zijn een initiatief van de Leuvense Integratiedienst.

"In zoverre het gaat om een gewone persontmoeting moeten alle journalisten welkom zijn, ook mannelijke. Als men achteraf dan nog een speciaal evenement wil organiseren met enkel vrouwen, kan dit wel", stelt Deltour in een mail aan de Leuvense Integratiedienst.

In de uitnodiging aan de media verdedigt de dienst het feit dat enkel vrouwelijke journalisten het feest kunnen bijwonen met verwijzing "naar de specifieke culturele achtergrond van een aantal allochtone vrouwen".
MEEST RECENT