Onkelinx voor herenakkoord banken-OCMW's

Print
Minister van Justitie Laurette Onkelinx hoopt dat de bankensector en de drie OCMW-federaties een herenakkoord kunnen bereiken over de toepassing van de nieuwe huurwet.
Dat verklaarde de PS-politica dinsdag in de bevoegde Kamercommissie. Aanleiding was het nieuws dat sommige banken weigeren die wet toe te passen en klanten naar het OCMW doorsturen. Onkelinx stelde duidelijk dat banken niet boven de wet staan.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) luidde onlangs de alarmbel. De nieuwe wet, die op het einde van de vorige legislatuur het levenslicht zag, verplicht banken aan hun klanten hun huurwaarborg voor te schieten. In de praktijk bleken banken echter hun klanten naar het OCMW door te sturen. Minister Onkelinx, onder wiens impuls de wet tot stand kwam, kreeg hierover dinsdag verschillende vragen in de Kamercommissie Justitie.

Ze stelde dat tijdens de voorbereiding op de nieuwe wet verschillende vergaderingen plaatsvonden met de bankensector en dat er op vraag van de sector aanpassingen aan het wetsontwerp zijn doorgevoerd. Ze zei vast te stellen dat sommige banken hebben beslist de wet niet toe te passen, hetzij door "onbetaalbare" dossierkosten aan te rekenen, hetzij door geïnteresseerden bijna automatisch naar de OCMW's te verwijzen.

Cijfers waren volgens de minister niet beschikbaar. "Na die vaststelling wil ik duidelijk stellen dat het onaanvaardbaar is vast te stellen dat rechtsonderhorigen de wet niet toepassen. Banken zijn zoals anderen rechtsonderhorigen en of het hen nu bevalt of niet, ze staan niet boven de wet", stelde Onkelinx.

Ze zegt voorstander te zijn van het voortzetten van het overleg tussen de bankensector en de OCMW's. Tijdens het overleg op haar kabinet werd beslist dat de verschillende partijen elkaar terug zouden zien op 18 december. Doel is na te denken over een 'gentlemen's agreement'.

.

Nu in het nieuws