Belgische bedrijven behouden vertrouwen in economie

Belgische bedrijven behouden vertrouwen in economie

Belgische bedrijven behouden vertrouwen in economie

Print
Voor de meeste Belgische bedrijven was 2007 een goed jaar, met een toegenomen omzet, nieuwe aanwervingen en bijkomende investeringen. Ook voor 2008 handhaven de bedrijven positieve verwachtingen, ondanks de politieke crisis en de dure euro, zij het op een lager niveau. Dat blijkt uit een bevraging van de kamers van koophandel bij meer dan 650 bedrijven over hun vertrouwen in het ondernemingsklimaat.
Dezelfde peiling werd ook in andere landen van de Europese Unie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de Belgische bedrijven ingaan tegen de Europese trend die wijst op een toegenomen vertrouwen voor volgend jaar. Toch zijn de Belgische bedrijven, samen met de Nederlandse, Sloveense en Portugese ondernemingen, de meest optimistische binnen de eurozone.

Belgische ondernemingen hebben voor 2008 vooral hoge verwachtingen op het vlak van personeelsuitbreiding. Ook de omzetverwachtingen blijven opwaarts gericht. Over bijkomende bedrijfsinvesteringen zijn de bedrijfsleiders gematigd optimistisch.

Uit de peiling blijkt eveneens dat het ondernemersvertrouwen een stuk groter is in Vlaanderen dan in Wallonië. Een uitzondering daarop is de export. Procentueel meer Waalse dan Vlaamse ondernemingen noteerden in 2007 een stijging van de export. In 2008 groeit dat verschil alleen maar (62 procent versus 46 procent).

"Een mogelijke verklaring hiervoor is wellicht dat de Vlaamse exportkorf nog altijd te veel is samengesteld uit halfafgewerkte en laagtechnologische producten. In tijden van economische groeivertraging, zoals nu, wordt het dan moeilijker om zich staande te houden", zegt Wouter Van Gulck, algemeen directeur van de Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België.

.

Nu in het nieuws