Scholen krijgen extra geld om mazout te betalen

Scholen krijgen extra geld om mazout te betalen

Scholen krijgen extra geld om mazout te betalen

Print
Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) gaat niet rechtstreeks ingrijpen in de hoge stookoliefactuur van de scholen. Hij gaat wel de werkingsmiddelen voor de scholen fors verhogen, met een tussenstap al in 2008 op weg naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs in 2009.
Dat heeft Vandenbroucke dinsdag gezegd in reactie op de noodkreet die de onderwijskoepels en het GO! slaakten over de hoge stookoliekosten.

In 2009 krijgen de basis- en de secundaire scholen samen 125 miljoen euro extra werkingsmiddelen. Omdat dat tijdstip nog een tijdje verwijderd is, voorziet Vandenbroucke een eenmalige tussenstap vanuit de begroting 2008. Dat is vooral van belang voor de basisscholen: die krijgen in de zomer van volgend jaar 21,3 miljoen euro, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer 30 euro per leerling.

Voor de secundaire scholen is 10 miljoen euro voorzien. De basisscholen kunnen vrij kiezen wat ze met de extra middelen doen, en kunnen er dus ook verwarmingskosten mee betalen. Vandenbroucke onderstreepte dinsdag ook de investeringen in energiezuinigheid. Dit jaar was al 27 miljoen euro beschikbaar voor rationeel energiegebruik in scholen. Voor 2008 is er opnieuw 25 miljoen euro voorzien.
Nu in het nieuws