Natuurpunt trekt naar gerecht om bouw brug in Arendonk tegen te gaan

Print
Arendonk - De natuurvereniging Natuurpunt heeft bij de Raad van State een verzoekschrift ingediend om een vergunning, verleend aan N.V.
De Scheepvaart, voor de bouw van een hoge betonnen brug over het Kempisch kanaal in Arendonk te schorsen of nietig te laten verklaren.

De constructie moet het huidige versleten houten bruggetje, ook gekend als Brug 4, vervangen. Natuurpunt zegt begrip te hebben voor de nodige herstelling of renovatie, maar de plannen van N.V. De Scheepvaart zijn volgens hen in strijd met de natuurwetgeving.

De betrokken zone is zowel door Vlaanderen als door Europa beschermd omwille van haar natuurwaarden. Zowat alle vormen van bescherming (natuurgebied, vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijngebied) zijn er van kracht.

Niet alleen zou een hoge brug tegen het erkende natuurreservaat "De Hooyput" komen te liggen, aan de andere zijde van de brug ligt ook het "Reusels Moer", op Nederlands grondgebied. De organisatie vreest een verminderde omgevingskwaliteit en een versnippering van het landschap.

Natuurpunt zegt zich hard in de zaak op te stellen en alle juridische middelen te zullen aanspreken om de vervanging van het huidige bruggetje door een hoge betonnen constructie te voorkomen.
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio