Doel 2020 tekent bezwaar aan tegen ontpoldering

Print
Het actiecomité Doel 2020 heeft maandag bezwaar ingediend tegen de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de Hedwigepolder (Nederland) en Prosperpolder in Kieldrecht, een deelgemeente van Beveren.
Volgens de bewonersorganisatie is er geen grond om een bouwaanvraag toe te staan. Het overstromingsgebied kadert in de uitvoering van het eerste van de vier Scheldeverdragen die werden geparafeerd door de Nederlandse en de Vlaamse regering.

"Maar waarvan de bekrachtiging en de toepassing nog uitblijft omdat het Nederlandse Parlement dit verdrag nog steeds niet heeft bekrachtigd," zegt woordvoerder Jan Creve.

De uitwerking van dit project gebeurt op twee verschillende locaties in België en Nederland, met een verschillende timing en volgens een verschillende procedure.

Volgens Doel 2020 kan de inrichting van Prosperpolder tot intergetijdengebied niet losgekoppeld worden van de inrichting van het overstromingsgebied in de Hedwigepolder.

"Het gaat immers om één project", aldus Creve. "Daarover is de verdragstekst méér dan duidelijk." Bovendien wordt de totaliteit van het project volledig bekostigd door het Vlaams gewest. Doel 2020 vindt het daarom onaanvaardbaar dat vooruitlopend op de feiten boeren van hun gronden worden verjaagd en huizen worden afgebroken zonder dat duidelijk is of de werken op Nederlands grondgebied wel kunnen doorgaan.
MEEST RECENT