Dorpshart verjongt

Stabroek - De gemeenteraad ging akkoord om borg te staan voor 600.000 euro. Dat is het krediet dat Igean aangaat om het pand en de grond naast het Administratief Centrum aan de Dorpsstraat te verwerven. Meteen is dit het startsein om de ruimte tussen Dorpsstraat, Meidoornlaan en de achterliggende Parklaan in te vullen. “Een deel wordt in elk geval parkeerplaats. Dat is essentieel als we een bruisend economisch centrum willen hebben. De parkeerruimte loopt evenwijdig met de Dorpsstraat. De aanleg gebeurt in samenwerking met een aantal private partners. Logisch, want de gemeente is geen eigenaar van het volledige binnengebied. De onderhandelingen hierover zijn bezig. Wel benadrukken we dat er voor het autoverkeer geen toegang komt via de Dorpsstraat. Die is wel mogelijk voor zachte weggebruikers. We voorzien een drietal doorsteekpunten met de Dorpsstraat”, legt schepen voor Ruimtelijke Ordening Liesbeth Veraert (CD&V) uit. Er moet ook ruimte besteed worden aan sociaal grond- en woningbeleid. Hoe dat precies komt, is nog niet beslist. De gemeente kan bouwgrond ter beschikking stellen van inwoners of in zee gaan met een sociale bouwmaatschappij. “Omdat we het pand vlak naast het Administratief Centrum gekocht hebben, hebben we uitbreidingsmogelijkheden. Wat daarmee gebeurt, is nog niet beslist”, onderstreept Liesbeth Verhaert.
Erik VANDEWALLE
se bestuur wil het binnengebied tussen Dorpsstraat, Meidoornlaan en Parklaan invullen. Op een ruimte van om en bij een hectare komen een centrale parkeerplaats, woningen met sociaal karakter en ruimte voor nieuwe zaken en bedrijven. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met private partners en de intercommunale Igean.
Leegstaande huizen maken plaats voor appartementen en winkels
De firma Immo Veraart vroeg aan de gemeente een sloopvergunning voor de afbraak van vier woningen aan de Dorpsstraat, de nummers 25 tot 31. “We gaven toestemming om drie ervan te slopen. Het meest rechtse pand, vlak naast de videotheek, is historisch en we willen dat behouden”, aldus nog schepen Verhaert. Bedrijfsleider Veraart: “Door die panden te slopen creëren we een gelijkvloerse commerciële ruimte van ongeveer 2000 m². Het is ook onze bedoeling om op die ruimte appartementen te bouwen.” 8EVDW

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio