Verdwijnt open vlakte aan Millegemkerk binnenkort?

Ranst - Het zogenaamde Millegemveld tussen de Sint-Antoniusstraat en de Schaubroekweg is meer dan 40.000 m2 groot. Er wordt jaarlijks de Sint-Elooiviering georganiseerd en het is de grootste open ruimte in de omgeving. Bij buurtbewoners is onrust ontstaan omdat ze vernomen hebben dat het schepencollege de opdracht heeft gegeven aan Igean om daar twaalf kavels te kopen. “De gemeenteraad is daar niet over geïnformeerd. Ook de mensen hier weten nergens van. We denken dat de discussie over wat met die ruimte moet gebeuren, publiek moet verlopen”, klinkt het in Millegem. De bewoners van de buurt snappen niet dat de bestuursploeg zegt dat de dreigende vernietiging of verminking van waardevolle dorpsgezichten moet verhinderd worden omdat ze de gemeentelijke identiteit en samenhorigheid aantast , maar dan toch aan Igean vraagt om die gronden te kopen om er sociale woningbouw in te planten.
Een buurtcomité is nog niet opgestart, maar lang zal dat niet meer uitblijven. De onrust over de plannen was al merkbaar bij de recentste Sint-Elooiviering in november.
Burgemeester Lode Hofmans (Open Vld), die ook verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening, legt uit waarom er nog geen ruchtbaarheid aan de plannen is gegeven. “De eigenaar van de gronden heeft contact opgenomen met Igean. Het lijkt ons beter dat als de eigenaar wil verkopen, de gemeente nog een vinger in de pap houdt via Igean. Daarom is die opdracht aan Igean gegeven. Er moet zeker nog grondig overleg komen met de buurt. Als we een duidelijker beeld hebben van de situatie, komen we zeker naar buiten. Ik heb nu al enkele ongeruste telefoontjes gekregen, maar het is te vroeg om nu al over termijnen te spreken. Anderzijds is de vraag naar betaalbare grondprijzen zeer groot. We zullen uiteraard een stuk van de kerk afblijven”, besluit Hofmans.8SL
De plek achter Millegemkerk waar de Sint-Elooivieringen met paardenwijding jaarlijks plaatsvinden, zou door Igean aangekocht worden om er eventueel sociale woningbouw op te trekken.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio