Specifieke hulp uit voor personen met een verstandelijke beperking

Print
Drie Centra Geestelijke Gezondheidszorg uit Vlaams-Brabant hebben de afgelopen vijf jaar in opdracht van het provinciebestuur een gespecialiseerd ambulant psychotherapeutisch zorgaanbod uitgebouwd voor personen die naast een verstandelijke handicap ook psychische problemen hebben. Tijdens een studiedag in Leuven kreeg dit "Kom binnen"-project donderdag een positieve evaluatie.
Aanleiding voor de start van het project was de vaststelling dat er een lacune bestond in het zorgaanbod voor deze groep. De helft van de personen met een verstandelijke handicap in Vlaams-Brabant kampt nochtans met psychische en/of gedragsproblemen. Op jaarbasis worden in het kader van het project, waarin drie halftijdsen tewerkgesteld zijn, thans een honderdtal cliënten gevolgd. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze erg tevreden zijn.

Bij deze zorg wordt rekening gehouden met de verstandelijke beperkingen van de cliënten en wordt bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan het herkennen en uiten van gevoelens. Er wordt ook rekening gehouden met de beperktere communicatiemogelijkheden door gebruik te maken van niet-verbale materialen. Belangrijk is ook dat de patiënten zich veilig voelen, actief participeren en steeds weten wat er met hen gaat gebeuren. De therapeuten schreven inmiddels een praktijkgericht handboek over deze zorg.

Intussen werd ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een werking opgestart. Gehoopt wordt dat de therapie overal ingang vindt. Het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap heeft voor 2007 en 2008 de subsidiëring van het project overgenomen.

Vlaams-Brabants gedeputeerde Karin Jiroflee (sp.a) deed donderdag aan het einde van de studiedag een oproep aan de Vlaamse regering om een definitieve structurele financiële oplossing uit te werken voor de opvang van deze doelgroep.
Nu in het nieuws